Gemi Ambarı Temizlik Gözetimi

Bu çalışmamızda; yükleme öncesinde her bir gemi ambarının ambarların yüklenecek yükün cinsine göre uygunluğunun tespiti yapılmaktadır. Yapılan kontroller neticesinde ambarların yükleme operasyonuna uygun olup olmadığı rapor edilmektedir.

admin

Translate »