Bu çalışmamızda; yükleme öncesinde her bir gemi ambarının ambarların yüklenecek yükün cinsine göre uygunluğunun tespiti yapılmaktadır. Yapılan kontroller neticesinde ambarların..