Kalite Hedeflerimiz

KALİTE HEDEFLERİMİZ;

PANORMOS Uluslararası Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. verdiği hizmetin tam anlamıyla karşılanması için,
gerekli olan şartlar dahil olmak üzere, kalite hedeflerinin, ilgili fonksiyon ve seviyelerde ölçülebilecek ve
gerçekleştirilebilecek şekilde hazırlanmasını amaçlamaktadır.

 •  Müşteri memnuniyet oranını %90’ın altına düşmeyecek şekilde istikrarlı bir şekilde devam
  ettirmek,
 •  Mevcut personelin; teknik, idari, yeni gelişmelere yönelik teknolojik eğitimleri ve işe yeni giren
  personelin; oryantasyon, yetkilendirme ve işe alıştırma eğitimleri ile sürekli iyileştirmeye
  katkıda bulunmak,
 • “Müşteri Memnuniyeti Anketi” almak ve müşteri memnuniyetini bir önceki yılın sonuçlarına
  göre arttırmak,
 •  Gözetimin tamamlanmasını takiben en az 1 işgünü olan rapor teslim süresini aynen devam
  ettirmek,
 •  Çalışanlarda kalite bilincini sürekli ve güncel tutarak, etik kuralların uygulanmasını sağlamak,
 •  Personelin, genel performans değerlendirme sonuçlarının 100 üzerinden ortalama en az 70
  olmasını sağlamak, 70 puan altındakilere rehberlik uygulamak ve bir sonraki yıl puanlarını
  arttırmalarını sağlamak
Translate »