Tarafsızlık Ve Kalite Politikası

TARAFSIZLIK ve KALİTE POLİTİKASI

Kısaca “PANORMOS Gözetim” olarak tanımladığımız “PANORMOS Uluslararası Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi” olarak ortaya koyduğumuz politikalarımız aşağıda listelenmiş olup;

 

Tarafsızlığımızı ve bağımsızlığımızı zedeleyecek hiçbir faaliyette bulunmayacağımızı ve ayrımcılığa sebep olmayacağımızı,

Üst yönetim üyeleri ile personellerimizin tarafsızlığını ve bağımsızlığını etkileyecek herhangi bir baskı unsuruna asla müsaade etmeyeceğimizi,

Tüm çıkar çatışmalarını yöneteceğimizi ve gözetim faaliyetlerinin objektifliğini sağlayacağımızı,

Öngörülemeyen çıkar çatışması durumlarının ortaya çıkması halinde tarafsızlığı güvence altına alacak şekilde harekete geçileceğini ve ilgili durumların şeffaf bir şekilde kayıt altına alınmasını sağlayacağımızı,

Tüm müşterilerimize yönelik, tarafsızlığımızı ve adilane tutumumuzu koruyacağımızı,

Çalışanlarımıza, gözetim sayıları dikkate alınmak suretiyle herhangi bir ücret ödemesi yapmadığımızı,

Çalışanlarımızın kan bağı ya da yakın ilişkisi olan kişilerin istihdam edildiği kuruluşlara gözetim hizmeti verilmesi durumunda, tarafsızlığın zarar görmemesi için gerekli tedbirleri aldığımızı,      Muayene ve Gözetim hizmetleri süresince hizmet verilen kuruluşlara ilişkin tüm gizli bilgileri yasal mevzuatlar çerçevesinde koruyacağımızı,

Tüm yasal zorunluluklara ve TS EN ISO/IEC 17020  Standardının belirttiği şartlara uygun faaliyet göstereceğimizi,

Akreditasyon ve yetkilendirme kuralları çerçevesinde kaliteli, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunduğumuzu,

PANORMOS’un sunduğu hizmetlere ilişkin şikâyetlerin dikkate ve kayıt altına alındığını,

Tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği hususlarına yeterince dikkat edildiğini,

Tüm personelimizin, görev tanımları ile tutarlı olarak, bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olduğunu,

Tüm personelin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının tespit edilip karşılandığını,

Uygun olmadığı tespit edilen faaliyetlerin giderilmesi ve bir daha tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirildiğini,

beyan eder, tüm yönetim sistemimizin bu hususları garanti altına almak için oluşturulduğunu taahhüt ederiz.

 

                                                                                                     

Translate »