Dökme yada paketlenmiş haldeki yüklerin gümrüklü sahalarda tartımı ile yapılan ağırlık tespiti gözetimidir. Yükleme yada tahliye sırasında kamyonların dolu ve..