Üst Yönetim Beyanı

ÜST YÖNETİM BEYANI

PANORMOS Uluslararası Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti, TS EN ISO/IEC 17020 A Tipi Muayene Kuruluşu olarak tüm muayene faaliyetlerini, bağımsız, tarafsız ve objektifliğini zedeleyecek ticari, mali, siyasi, psikolojik, idari veya diğer etkenlerden arınmış şekilde yerine getirir.

PANORMOS Uluslararası Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti, bu faaliyetleri yürüten her personelin ve üst düzey yetkililerin tarafsızlığını tehdit eden ve/veya edebilecek tüm unsurları için gerekli tüm tedbirleri almıştır.

Şirketimizin tüm faaliyetlerinde; teknik kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak bir sistem oluşturulmuştur. Bu kararlara hiçbir kişi, kurum veya kuruluş etki edemez.

Yönetim organizasyonu ile kendisine verilen görevlerin yürütülmesinde hizmet veren tüm birimler arasında idari ve mali bağımsızlığı sağlayacak şekilde bir yapılanma mevcuttur. Farklı faaliyetler yürüten birimlerin yönetimleri, faaliyetlerine ilişkin teknik kararlarda birbirlerinden bağımsızdır.

PANORMOS Uluslararası Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti, tarafından verilen gözetim hizmetleri, talep eden tüm kuruluşlara açıktır. Başvuran ve gözetim hizmeti gerçekleştirilmiş tüm (büyüklüğüne, herhangi birlik veya gruba bakılmaksızın) kuruluşlara, her koşulda eşit ve tarafsız hizmet sunulur. İlgili bütün taraflara yönelik gereksiz mali külfet veya diğer şartlar öne sürülmez. Uyulmak zorunda olunan kural ve dokümanlar tüm kuruluşlar için geçerlidir. Hizmetin hızlandırılması ya da yavaşlatılması gibi gizli ayrımcılık yapılmaz.

PANORMOS inspection Uluslararası Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti, üst yönetimi, gözetim hizmeti karar alma sürecinde olumlu veya olumsuz herhangi bir etkide bulunmaz ve gözetim hizmeti ile ilgili kararlar, gözetimde görev alanlardan farklı kişiler tarafından alınır.

Personelimiz yetkinlik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmasıyla ilgili dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunamaz. Hizmetler icra edilirken edinilen müşteri bilgileri ve tescilli hakların üçüncü taraflarla paylaşılmasına ve uygunsuz kullanımına izin verilmez.

PANORMOS Uluslararası Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti, bünyesinde yer alan gözetim personeli ve uzmanlar tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinden ödün vermeden faaliyetlerini objektif şekilde yürütür. İmzaladıkları taahhütnameler ile de bunu beyan ederler.

Kalite yönetim sistemi içerisinde yer alan dokümanlara sorumlulukları çerçevesinde tüm personelin uyması zorunludur.

PANORMOS Uluslararası Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti, gözetim hizmeti alan kuruluş ile ilgili kamuya açılanlar haricindeki tüm bilgi ve belgeleri gizli tutar. Bu bilgiler, ancak akredite eden kuruluş tarafından talep edildiğinde bu kurum ile paylaşılabilir. Yasal gerekçeler nedeni ile üçüncü tarafa bilgi vermek durumunda kalındığında, ilgili kuruluşa mutlaka haber verilir.

Yönetim sistemimiz, finans yönetimimiz, politikamız, çalışma prensiplerimiz ile tüm bunları ödün vermeksizin uygulayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.

PANORMOS ÜST YÖNETİMİ ADINA,

Translate »