Belge, Logo ve Marka Kullanım Kuralları Prosedürü

1.   AMACI

Bu prosedürün amacı, gerçekleştirilen faaliyetler sonucu müşterilere iletilen rapor ve sertifikalar ile PANORMOS Inspection Uluslararası Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. logosunun ve Türkak Akreditasyon Markasının kullanım kurallarını, kurallara uyumun takibini ve aykırı davranılması durumunda yapılacak işlemleri belirlemektir.

2.   KAPSAMI

Bu prosedür; PANORMOS tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetler sonucunda verilen belgeleri, PANORMOS Inspection Uluslararası Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. logosu ve Türkak Akreditasyon Markasının kullanım kurallarını, kurallara uyumun takibini ve aykırı davranılması durumunda yapılacak işlemleri kapsar.

3.   SORUMLULUKLAR

PANORMOS çalışanları faaliyetlerini bu prosedüre uygun olarak sürdürmekten sorumludur.

4.   TANIM VE KISALTMALAR

PANORMOS: PANORMOS Inspection Uluslararası Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.

TÜRKAK Logosu: TÜRKAK’ın kendi ismini veya akreditasyon programlarını tanıtmak için kullandığı sembol.

TÜRKAK Akreditasyon Markası: Türkak tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon Markası TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasının eklenmesi ile oluşturulur.

Panormos Logosu: PANORMOS’ın kendi ismini tanıtmak için kullandığı sembol.

Panormos Marka: PANORMOS’ın hizmet verdiği kuruluşların hizmet aldığını göstermek için kullandığı semboldür.

5.   REFERANSLAR

KEK- Kalitenin El Kitabı

EN ISO/IEC 17020 Uygunluk değerlendirmesi – Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar

R10-06 “TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar”

 

Detaylı Prosedürü İndir.

Translate »